حسین منزوی

ز عشق های جوانی، عزیزتر دارم

تو را که گرمی خورشید در خزان خوش تر …


روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان