ناظم حکمت 2

شادی کوچکی میخواهم

آنقدر کوچک که کسی نخواهد آن را از من بگیرد


روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان