شفیعی کدکنی 1

از زلزله و عشق خبر کس ندهد

آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای!

روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان