شمس لنگرودی 1

تو

تمام

تنهایی

هایم را

از من گرفته ای


خیابان ها
بی حضور تو

راه های آشکار

جهنم اند....

روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان