میرنجات اصفهانی 1

رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد


ما به قربان تو رفتیم و همانجا ماندیم!

روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان