حجت فرهنگدوست 1

نازی ها

تانک داشتند

روس ها

توپ

انگلیسی ها

با لبخند

گندم زارهایمان را درو کردند...

و تو 

از کدام کشوری

که با دست خالی، مرا غارت کردی؟!


روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان