احسان پرسا 1

گفته بودی با قطار اینبار خواهم رفت و من...


مانده ام باید چطور این چرخ را پنچر کنم!

روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان