سید حمیدرضا برقعی 1

می نویسم که "شب تار سحر می گردد"

یک نفر مانده ازین قوم که برمی گردد

روشنا! ۲ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان