حسین منزوی

افسانه ها

میدان عشاق بزرگ اند

ما

عاشقان کوچک بی داستانیم...

روشنا! ۱ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان