حمیدرضا برقعی

تویی بهانه ام اما؛بهانه ای که ندارم


گذاشتم سر خود را به شانه ای که ندارم

روشنا! ۴ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان