حجت فرهنگدوست 1

نازی ها

تانک داشتند

روس ها

توپ

انگلیسی ها

با لبخند

گندم زارهایمان را درو کردند...

و تو 

از کدام کشوری

که با دست خالی، مرا غارت کردی؟!


روشنا! ۰ خوشم اومد :)

وحشی بافقی 1

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست
کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

گلگشت چمن با دل آسوده توان کرد
آزرده دلان را سر گلگشت چمن نیست

از آتش سودای تو و خار جفایت
آن کیست که با داغ نو و ، ریش کهن نیست

بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست
اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست

در حشر چو بینند بدانند که وحشیست
آنرا که تنی غرقه به خون هست و کفن نیست

روشنا! ۰ خوشم اومد :)

ناشناس 3

ﻧﺠﺎﺕ ﺍﮔﺮ ﻃﻠﺒﯽ ﺍﻗﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﯿﺪﺭ ﮐن


"ﻣَﻦ إﻗْﺘَﺪی ﺑِﻌَﻠﯽٍّ ﻓَﻘَﺪْ نَجی ﻣِﻦ ﻧﺎﺭ"..

روشنا! ۰ خوشم اومد :)

علیرضا بدیع 1

بندگان در بند خویش اند از کسی یاری مخواه


از خدا باید بخواهی تا «منِ او»* یت کند

روشنا! ۰ خوشم اومد :)

میرنجات اصفهانی 1

رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد


ما به قربان تو رفتیم و همانجا ماندیم!

روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان