رهی معیری 2

گر تو را
با ما تعلق نیست
ما را شوق هست

ور تو را
بی ما صبوری هست
ما را تاب نیست

گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا

ماه من ، در چشم عاشق آب هست و خواب نیست...!

روشنا! ۰ خوشم اومد :)

احسان پرسا 1

گفته بودی با قطار اینبار خواهم رفت و من...


مانده ام باید چطور این چرخ را پنچر کنم!

روشنا! ۰ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان