علیرضا بدیع

ای آینه هم صحبت من باش که دیریست

بی سنگ صبـور است، دل تنگ صبورم

روشنا! ۲ خوشم اومد :)

اوحدی

نمیدانم که دردم را سبب چیست؟

همین دانم که درمانم تویی بس...


روشنا! ۲ خوشم اومد :)

فاطمه رجبی

ما برات اربعین،پای پیاده، کربلا 

از تو میخواهیم و باناله تمنّا میکنیم

روشنا! ۳ خوشم اومد :)

حسین صیامی

قطره ایم اما به لطفت رو به دریا میکنیم

یا رضا گفتیم و کار صد مسیحا میکنیم

روشنا! ۲ خوشم اومد :)

سعدی

هنوز
با همه #درد م
امید درمانست...


روشنا! ۵ خوشم اومد :)

علامه حسن زاده املی

حیران شدم،حیران شدم
مجنون و سرگردان شدم
از هر دری گوید بیا
کین جا منم،کین جا منم
چون سوی آن در میروم
بینم که گردد بسته در
از هر رهی گوید بیا
دنبال من،دنبال من
چون میروم دنبال او،نی زو خبر،نی زو اثر...به نقل از وبلاگ اقا شهاب الدین


روشنا! ۲ خوشم اومد :)

سعدی

ای صَبر پای دار


که پیمان شکَست یار...

روشنا! ۲ خوشم اومد :)

صائب تبریزی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم


موجیم که آسودگی ما عدم ماست


به نقل از وبلاگ اقای شهاب الدین

روشنا! ۲ خوشم اومد :)

حسین منزوی

افسانه ها

میدان عشاق بزرگ اند

ما

عاشقان کوچک بی داستانیم...

روشنا! ۱ خوشم اومد :)

سهراب سپهری

من در این خلوت خاموش سکوت

اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم


روشنا! ۲ خوشم اومد :)
شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان