فاضل نظری3

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد


که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

روشنا! ۱ خوشم اومد :)
امیر
باشدبنای خیری

ان شالله...

شعرایی که ازشون خوشم اومده رو میذارم
تا جایی بشه با نام شاعر...
تگ ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان